TILLBYGGNAD

Bygga till befintligt eller ett attefall på tomten  

35_©UpOnWalls_Paul_Nicklen_Cristina_Mittermeier.JPG

Vår långa erfarenhet av olika tillbyggen och planlösningar skapar förutstäggningar för ett lyckat projekt. Av alla de projekt vi varit involverade i plockar vi med oss erfarenheter som vi tar vidare in i nästa. Vi är gärna med i processen för det är allt bra att fundera en extra gång. I synnerhet när man bygger till så det passar bra med befintliga byggnader. 

 

Ex. på ut och tillbyggen